همین امروز یک زندگی را نجات بده

مدتی است که فرزندان سرزمینان تنها بودند حال به کمک یکدیگر در کنارشان خواهیم بود..

قهرمان بخشش

قهرمان نگین

8 ساله

از تهران

سلام،

من نگین 9 ساله از تهران هستم

من برای شادی دل های کودکانی که اسباب بازی ندارند 

اسباب بازی های خودم را به خیریه قصه اسباب بازی ها اهدا کردم.

چون دوست دارم دوستانم با اسباب بازی هایم بازی کنند و برایشان قصه بگویند.

من از دوستانم میخواهم که آنها هم اسباب بازی هایشان را با دوستان خود 

اشتراک دهند تا باهم بازی کنیم.

دوستتون دارم.

قهرمان کوچک ما, قصه اسباب بازی ها