Project Description

همین امروز یک زندگی را نجات بده

مدتی است که فرزندان سرزمینان تنها بودند حال به کمک یکدیگر در کنارشان خواهیم بود..

قهرمانان بخشش
تماس با ما

قهرمان بخشش

قهرمان نگین

8 ساله

از تهران

سلام،

من نگین 9 ساله از تهران هستم

من برای شادی دل های کودکانی که اسباب بازی ندارند 

اسباب بازی های خودم را به خیریه قصه اسباب بازی ها اهدا کردم.

چون دوست دارم دوستانم با اسباب بازی هایم بازی کنند و برایشان قصه بگویند.

من از دوستانم میخواهم که آنها هم اسباب بازی هایشان را با دوستان خود 

اشتراک دهند تا باهم بازی کنیم.

دوستتون دارم.

قهرمان کوچک ما, قصه اسباب بازی ها
من یک قهرمانم