عروسک های دستبافت بانوی نیکوکار هم بازی بچه ها شدند

انجام کارهای خوب و خیر همیشه می تواند زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار دهد. نیکوکاری شیوه های مختلفی دارد و هنوز هم افرادی پیدا می شوند که کارهای خیر را از یاد نبرده اند و برای کمک کردن به نیازمندان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

خانم ندا آریانا، بانوی هنرمند نیکوکاری است که از هنر خود برای شاد کردن کودکان محروم بهره گرفته است.

این بانوی نیکوکار  با صرف چندین ماه وقت و بافت حدود ۱۰۰ عروسک، آنها در اختیار انجمن خیریه قصه اسباب بازی ها قرار داد تا ما نیز به اهدای عروسک ها به کودکان محروم در شادی این فرشتگان کوچک سهیم باشیم.

مهرتان افزون