Loading...

یکی از اهداف انجمن خیریه قصه اسباب بازی ها تجهیز اتاق بازی در مناطق محروم است؛ فضایی برای بازی فرشتگان کوچکی که از کمترین امکانات تفریحی برخوردار هستند.

اینبار با همت مهروزان و قهرمانان بخشش، فرشتگان کوچک رادوچاهی زاهدان صاحب یک فضای بازی شدند. اتاقی که با اسباب بازی های ارسالی شما تجهیز شده تا بچه ها مدتی را فارغ از غصه های زندگی غرق در بازی های کودکانه شوند.

اسباب بازی های سالم و قابل استفاده فرزندانتان چه ساده لبخند را بر لبان این کودکان نشانده است.

برای اهدای اسباب بازی با ما تماس بگیرید.

مهرتان افزون