افتتاح اتاق بازی در جرگلان بجنورد

اینجا جرگلان در حاشیه بجنورد است. فضایی گرم و صمیمی برای بازی بچه ها که با اسباب بازی های اهدایی شما کامل شده تا فرشته های کوچک ساعتی را به دور از غم ها و سختی ها کودکی کنند.

شاید ندانید اسباب بازی های مازاد فرزندانتان تا چه اندازه می تواند یک کودک که از داشتن اسباب بازی محروم است، خوشحال کند.

قصه اسباب بازی ها، خاطره ساز کودکی این فرشتگان کوچک خواهد بود.

سپاس از آقای حسین زاده برای تکمیل این فضا و اهمیت ویژه به سلامت روان کودکان.

شادی را به وسعت ایران بگسترانیم

اتاق بازی جرگلان