درباره قصه اسباب بازی ها

0 نفر
تحت پوشش
0 نفر
قهرمان
0 نفر
عضویت

چگونه قصه ساز شویم؟

عضویت

کلیک کنید

عضوی از قصه اسباب بازی ها باشید

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

کمک نقدی

کلیک کنید

واریز وجه

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

کمک غیر نقدی

کلیک کنید

اهدای اسباب بازی

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

قصه های ما

قهرمانان بخشش

آموزش

رفتار با کودک

آگوست 15th, 2016|0 Comments

کودک باید رشد کند و رشد یک جریان در حرکت است و گرنه در مسیر باتلاق قرار می گیرد. پس رشد کودک با آزادی کودک معنا میشود و با تعادل میان این دو کلمه رابطه بر پایه مهر و محبت شکل می گیرد.

همین امروز یک زندگی را تغییر بده

مدتی است که فرزندان سرزمینان تنها بودند حال به کمک یکدیگر در کنارشان خواهیم بود..